Този уеб сайт (www.powercut.bg) и всички изображения, видеа, програмен код и свързана информация под формата на съдържание (занапред наричани „Сайт“ или „Сайтът“) са собственост на Сезар Трейд ЕООД, ЕИК: 202265622, със седалище и адрес на управление: гр. Стара Загора, ул. „Пружинна“ № 3.

Целта на настоящите общи условия е да фиксира отношенията между Сезар Трейд ЕООД (занапред наричан „Търговец“) и всички физически или юридически лица (занапред наричани „Клиенти“), които искат да закупят продукти, предлагани в онлайн пространството от Сайта.

 

I Общи разпоредби

1.1 Информация, изисквана от Закона за защита на потребители, Закона за електронна търговия и Директивите на Европейския съюз за продажба на продукти в Интернет

Търговско наименование на Търговеца: ТЕД ГРУП ЕООД

Седалище и адрес на управление: гр. Стара Загора, кв. Трите Чучура 38

ЕИК: 202303037

Органи, които упражняват контрол и предоставят защита на потребителите:

Комисия за защита на личните данни

Адрес: София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2,

тел.: (02) 940 20 46

факс: (02) 940 36 40

Email: kzld@government.bg, kzld@cpdp.bg

Уеб сайт: www.cpdp.bg

Комисия за защита на потребителите

Адрес: 1000 гр. София, пл. „Славейков“ №4А, ет.3, 4 и 6,

тел.: 02 / 980 25 24

факс: 02 / 988 42 18

гореща линия: 0700 111 22

Уеб сайт: www.kzp.bg

При възникване на спор, свързан с покупка онлайн можете да ползвате сайта ОРС.

1.2. Сайтът е достъпен на адрес в Интернет www.powercut.bg и чрез него Клиентите могат да закупуват и получават услуги, свързани с доставка на продукти, които се предлагат в Сайта.

1.3. Чрез Сайта, Клиентите могат да получават информация за нови продукти, техните характеристики, цени, условия за доставка и организираните от Търговеца промоции.

1.4. Търговецът е длъжен да доставя поръчаните от Клиентите продукти според предвидените в закона рамки, като гарантира правата на Потребителите, изцяло следвайки добрите практики за потребителско и търговско право.

1.5. Търговецът използва услугите на трета страна, в случая куриерска компания Спиди. Цената за доставката се определя отделно и изрично от цената на стоките и е за сметка на клиента.

II Поръчка, доставка и документи при поръчка

2.1. За да осъществи поръчка на продукти, предлагани от Сайта, всеки един Клиент избира вида и количеството продукти, които иска да поръча. След това въвежда своите данни, посочва дали издадената фактура да е на физическо или юридическо лице , както и въвежда адрес за доставка на поръчаните продукти.

2.2. При осъществяването на поръчка, Клиентът трябва да се съгласи с настоящите общи условия. При несъгласие с тях не е възможно да се завърши процеса на поръчка на продукти. Със съгласяването си да спазва настоящите Общи условия, Клиента потвърждава, че се е запознал с тях, съгласен е с тяхното съдържание и се задължава да ги спазва.

2.3. При попълване на данните за поръчка на продукти, Клиентът се задължава да въвежда точни, актуални и коректни данни за доставка – имена, адрес, начини за връзка. При предоставяне на некоректни или неверни данни, същият може да загуби правото си да получи продукта.

2.4. Електронният адрес (e-mail) и телефон, предоставени от Клиента по време на поръчката, ще се използват като основен канал за комуникация и размяна на електронни документи, между Търговеца и Клиента.

2.5. Всеки един Клиент може да променя детайлите по направена поръчка само ако заяви това чрез електронно съобщение от предоставените такива по време на поръчката. Заявки за промяна на поръчка, които са направени от различни от предоставените начини за контакти (e-mail) по време на поръчката, няма да се приемат.

2.6. След коректното въвеждане на данните, следва Клиентът да изпрати поръчката за изпълнение от Търговеца. При потвърждение на поръчката, Клиентът ще получи на предварително посоченият електронен адрес информация за направената от него поръчка.

2.7. Поръчаните артикули се доставят, използвайки услугите на куриерска компания Спиди (врата – врата или врата- офис)

2.8. Получените поръчки се обработват в рамките на 24 часа. Заявки получени през почивни дни и официални празници се обработват в първия работен ден след тях. При разплащане чрез банков превод поръчката се обработва и изпраща след като www.powercut.bg получи потвърждение за превода. При финализиране на поръчка, Клиентът има възможност да види продуктите, които купува и техните цени, имената си, e-mail, телефон, адрес, начинa на доставка и начина на плащане. След финализирането на поръчката на посочения от Клиента e-mail адрес, Клиентът ще получи потвърждение със същата информация. За всеки етап от обработването на поръчката (потвърждаване на наличност, изпращане и др.) ще бъдете уведомявани от оператор по е-майл или телефон.

2.9. Поръчаните артикули се изработват доставят в рамките на 2 работни дни.

2.10. Ако Търговецът не може да изпълни дадена поръчка, поради факта, че не разполага с поръчаните стоки, той е длъжен да уведоми за това Клиента.

III Начини на разплащане

Предлагаме следните начини на разплащане:

3.1. Плащане при доставка (наложен платеж с пощенски паричен превод), при получаване на стоката плащате дължимата сума на куриера.

3.2. Плащане по банков път (Проформа Фактура):  заплащането на дължимата сума се извършва чрез банков превод в указаната от www.powercut.bg банкова сметка и при получаване на стоката не дължите плащане на куриера. Поръчката се обработва и изпраща след като www.powercut.bg получи потвърждение за банковия превод.

IV Защита на потребителите

4.1. Всички условия и разпоредби на този раздел, както и общите условия, се прилагат само спрямо физически или юридически лица, за които може да се заключи, че са потребители по смисъла на Закона за защита на потребителите, Закона за електронната търговия и/или на Директива 2011/83/EC на Европейския парламент и на Съвета от 25 Октомври 2011 година.

4.2. Основните характеристики на продуктите, които се предлагат чрез Сайта, са описани на страницата на съответния продукт.

4.3. Цената на продуктите, обявени в Сайта са крайни, обявени са в лева (BGN) с включено ДДС и всички други изисквани по закон данъци или такси.

4.4. Размера на пощенските и куриерските разходи за доставка на продуктите, не са включени в цената за продуктите, обявени на съответната страница, а се налагат допълнително и са за сметка на Клиента.

4.5. Информацията, предоставяна на Клиентите е актуална към момента на визуализирането ѝ в Сайта, преди и по време на извършване на поръчка.

4.6. Търговецът задължително посочва условията за доставка на отделните продукти в Сайта.

4.7. Личните данни, които www.powercut.bg получава при поръчка, ще бъдат използвани единствено и само за обслужване на потребителите – приемане и изпълнение на поръчки, доставяне на информация под формата на информационен бюлетин и връзка с потребителите в случай на възникнали проблеми, свързани с поръчката. Тед Груп ЕООД гарантира, че въпросните данни няма да бъдат предоставяни под никаква форма на трети лица или използвани за цели, различни от гореописаните.

V Отказ от стока

5.1 Клиентът има право да се откажете от поръчаните стоки в срок от 14 дни от получаване на стоката в случай, че тя не е използвана, не е нарушавана цялостта на опаковката ѝ и е във вида, в който е получена, в съответствие с условията по чл. 55 от ЗЗП.

5.3 Транспортните и други разходи по получаване на стоката са за сметка на клиента.

5.4 Продукти могат да се върнат единствено на адрес гр. Стара Загора, ул. Калояновско шосе 16, офис 106.

VI Други условия

6.1. Търговецът доставя и предава стоката на Клиента в определените срокове.

6.2. Клиентът трябва да прегледа всички продукти, които се съдържат в доставката, в момента на нейното получаване. Ако един или няколко от продуктите не отговаря на изискванията и техническите характеристики, да уведоми за това незабавно Търговеца.

6.3. Търговецът гарантира и предприема мерки за опазване на личните данни на Клиента според Закона за защита на личните данни.

6.4. Клиентът се съгласява Търговецът да обработва личните му данни за целите само на направените поръчки. Търговецът няма право да предоставя тези данни на трети лица, без да е налице разпореждане от компетентен орган на Република България.

6.5. Клиентът, осъществявайки поръчка в Сайта, се съгласява да получава търговски съобщения от Търговеца за бъдещи маркетинг цели и кампании, като декларира за същите тези електронни съобщения, че няма да ги третира като непоискани търговски съобщения по смисъла на Закона за защита на потребителите и Закона за електронната търговия.

6.6. Настоящите общи условия са видими постоянно на адрес в Интернет www.powercut.bg и могат да бъдат изменяни от Търговеца, без той да е задължен да уведомява предварително за това.

6.7. Евентуалната недействителност на някоя от разпоредбите на тези общи условия няма да води до недействителност на поръчката, направена от Клиента.

6.8. За неуредените в тези общи условия въпроси, свързани с изпълнението и тълкуването на условията на поръчки в Сайта, двете страни първо се допитват до Медиаторски съд към Търговско-промишлена палата на Република България, а след това и до Комисията за защита на потребителите. При непостигане на съгласие пред Медиаторски съд, се прилагат законите на Република България през съответния компетентен орган по адрес и седалище на Търговеца.